DETOP 迪冠

科技 / 智能 / 高效 / 低排放

迪冠系列壁挂炉包括:

DETOP 26 CJZ

DETOP 30 CJZ


产品简介

   空气-燃气双比例调节,热效率不随输出功率变化而波动,恒定高效

   自动注水功能,自诊断功能,卫生热水预热功能

▊   宽大的数字液晶显示屏

   IPX5D电气保护等级

   高效的热交换器和燃烧系统

   安装位置:室内
  • 型号: DETOP 26/30 CJZ
电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服